Контакти

 

 

 

Елпак Плевен

Плевен 5800

Ул. Яне Сандански 2

тел 064 800649

факс 064 800659

 

ЕЛПАК Плевен обслужва територията на областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен