Сервизът на ЕЛПАК

Ние съзнаваме, че доверието на нашите клиенти до голяма степен зависи от нивото на сервизното обслужване.

Сервизът на фирма ЕЛПАК осигурява:

Чрез мрежата от сервизни центрове на всички клиенти се осигуряват бързи и адекватни решения при възникване на необходимост от сервизна помощ. Всеки сервизен център ан ЕЛПАК е добре оборудван с необходимата измервателна и диагностична техника, както и с резервни части

Професионализмът и високото качество на сервизното обслужване са приоритет на фирмата. Най-важният ресурс са хората. Сервизните специалисти на ЕЛПАК са с дългогодишен опит. Подържат постоянно високо ниво на познание за предлаганата апаратура. Ежегодно се обучават зад граница при производителите – партньори и доставчици, както и в специализирани семинари и практики в България. Така те придобиват и подържат високо ниво на познаване на предлаганата апаратура.