КЛИЕНТИ

Благодарение на дългогодишната си работа, натрупания опит и безкомпромисния професионализъм на всички в ЕЛПАК фирмата спечели доверието на голям брой клиенти.  Измежду тях са:

    Държавна администрация:
Президентство на Република България - Оборудване по програма "Българската коледа"
Министерски съвет
Министерство на здравеопазването
    - по програма на световната банка - болнични легла за интензивно лечение, оборудване за ултразвукова диагностика, доставка на пациентни монитори
    - лабораторно оборудване за лабораториите на РИОКОЗ
    - медицинско оборудване и доставка на медицински изделия за нуждите на програма ”Подобряване контрола на туберкулозата в България”.
    - медицинско оборудване за нуждите на програма ”Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
Министерство на транспорта – Автомобилна агенция – система за психологични изследвания
БЧК Областен съвет Бургас
ИА Военни клубове и информация
ИА Соц.дейности на МО - ТД Варна
и други

     Общини :
Столична община
-    ангиографска с-ма за II МБАЛ – София
-    мониторни системи за нуждите на II МБАЛ, IV МБАЛ
-    видеобронхоскопска система за нуждите на V МБАЛ
Община Варна
-    рентгенова система за нуждите на ДКЦ Чайка ЕООД
-    рентгенова система за нуждите на ДКЦ Св. Клементика ЕООД
-    лабораторно оборудване за ДКЦ Св. Иван Рилски ЕООД
-    физиотерапевтично оборудване и ЕМГ за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД
-    4 бр. анестезиологични машини за нуждите на МБАЛ Св. Анна АД и СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД 
-    Стерилизационно оборудване за детски ясли
Община Аксаково - лабораторно оборудване за Мед. център - Аксаково
Община Велики Преслав - компютърен томограф за МБАЛ Велики Преслав
Община Г. Оряховица - оборудване за МБАЛ Г. Оряховица
Община Дулово - рентгенова система,  Ехокардиограф,  Анестезиологичен апарат за МБАЛ Дулово
Община Момчилград - компътърен томограф и Рентгенов апарат за МБАЛ Д-р Ст. Ростовцев ЕООД
Община Николаево - оборудване на медицински център
Община Павликени - ободудване за МБАЛ Павликени
Община Руен - рентгенова система за Медицински център - Руен
Община Силистра - електромиограф  и холтер с-ми за ЕКГ и кръвно налягане за ДКЦ 1 Силистра
Община Стамболово - еборудване за хоспис
и много други...

    Научни институти:
БАН – Институт по Физиология
БАН – Институт по Биология и Имунология на размножаването
и други

    Университети:
Медицински Университет - София, Медицински факултет
-    оборудване за обучение на студенти и научно-изследователска работа по фифиология
-    лабораторно оборудване
Медицински Университет - Варна - оборудване за обучение на студенти и научно-изследователска работа
Медицински Университет - Пловдив - оборудване за обучение на студенти и научно-изследователска работа
Медицински Университет - Медицински Колеж - Пловдив - оборудване за обучение на студенти
Медицински Университет Плевен - оборудване за обучение на студенти и научно-изследователска работа
ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград
-    оборудване за научно-изследователска работа по физиология
-    оборудване за научно-изследователска работа по психология
Тракийски Университет – Медицински факултет - Ст.Загора
-    лабораторно оборудване
-    полифизиографска система
-    аудиометър, тимпанометър, риноманометър
Тракийски Университет – Ветеринасрно-медицински факултет
–    анестезиологично оборудване
–    лабораторно оборудване
Тракийски Университет – Аграрен факултет - 0борудване за аграрен факултет
Тракийски Университет - Медицински Колеж - 0борудване за обучение на студенти
Технически Университет – Варна -0борудване за обучение на студенти по медицинска електроника
СУ Св. Климент Охридски - София - 0борудване за обучение на студенти и научно-изследователска работа
Лесотехнически Университет - София - 0борудване за ветеринарен факултет
УНСС-
РУ Ангел Кънчев - Русе - анатомични модели
НСА "Васил Левски" - София - оборудване за функционални изследвания, физиотерапия и рехабилтация
Нов Български Университет - София - оборудване за обучение на студенти по физиология
Медицински Колеж Благоевград - анатомични модели
Медицински Колеж Добрич - анатомични модели
и други...

    Университетски болници:
УМБАЛ Александровска ЕАД  София - хемодиализни легла, оборудване за физиотерапия
УМБАЛ Д-р Г.Странски ЕАД - Плевен
-    дигитален рентренов апарат за флуороскопия и рентгенография
-    ултразвукова диагностична апаратура
-    фиброендоскопска система
УМБАЛ Св.Георги ЕАД - Пловдив
-    Анестезиологичен апарат
-    ELISA анализатор
УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ ЕАД - София
УНСБАЛ Св. Екатерина ЕАД -София
УМБАЛ - Стара Загора ЕАД
–    оборудване за ултразвукова диагностика
–    операционна маса
–    Доплер
МБАЛСМ Н.И.Пирогов ЕАД - София
-    пациентни монитори
-    ехокардиограф
УСБАЛЕ Акад. Ив. Пенчев - София
ВМА катедра военна токсикология -София
ВМА-МББАЛ-Пловдив
МБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД - София
МБАЛ Св.Марина ЕАД - Варна
и други...

    Многопрофилни болници:
МБАЛ Благоевград АД
МБАЛ Бургас АД - болнично обзавеждане
МБАЛ Добрич АД - видеоендоскопско оборудване
МБАЛ Д-р Ат.Дафовски АД - Кърджали
-    рентгенови апарати за флуороскопия и радиография
-    рентгенов апарат с "С" рамо
-    ехокардиограф
-    ЕКГ
-    пациентни монитори и холтери
-    болнично обзавеждане
-    оборудване за хоспис
МБАЛ Д-р Братан Шукеров АД - Смолян - хирургична моторна система
МБАЛ Д-р Иван Селемински АД - Сливен
МБАЛ Д-р Н. Василев АД - Кюстендил
МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД - Монтана
МБАЛ Д-р Тота Венкова АД - Габрово
МБАЛ Пазарджик АД
МБАЛ Пловдив АД
-    оборудване за хистероскопия
-    оборудване за ултразвукова диагностика
-    лапароскопска система
МБАЛ Проф. д-р П.Стоянов АД - Ловеч
МБАЛ Проф. д-р Ст.Киркович АД – Стара Загора
-    фиброендоскопи
-    пациентни монитори
-    апарати за УЗ диагностика
-    лапароскопски комплект
-    пациентни монитори
-    дефибрилатори
-    ЕКГ
-    операционни маси
-    болнично обзавеждане
МБАЛ Рахила Ангелова АД Перник
МБАЛ Русе АД
-    дигитален рентгенов апарат за флуороскопия и рентгенография
-    фиброендоскопска система
-    кувьоз
-    операционна маса
МБАЛ Св. Анна Варна АД
-    операционни маси
-    болнично обзавеждане
-    синускопска система
-    оборудване спешен център
МБАЛ Св. Анна София АД
-    пациентни и фетални монитори
-    ехокардиограф
-    тимпанометър и аудиометър
МБАЛ Св. Ив. Рилски - Разград АД
МБАЛ Св.Пантелеймон АД - хемодиализни легла
МБАЛ Св.Петка АД Видин
МБАЛ Силистра АД
-    дигитален рентгенов апарат за флуороскопия и рентгенография, мамограф, CR система
МБАЛ Търговище АД
МБАЛ Хасково АД - дигитален рентгенов апарат за флуороскопия и рентгенография
МБАЛ Христо Ботев АД – Враца - микротом – криостат,  ехокардиограф
МБАЛ Шумен АД
-    дигитален рентгенов апарат за флуороскопия и рентгенография и апарат за директна дигитална рентгенография
-    мониторна система
-    електроенцефалограф и Доплер
-    система за радиохирургия
МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД – Велико Търново
-    неонатален респиратор
-    мониторна система
-    дефибрилатор
МИ на МВР София
МБАЛ Добри Беров - Нови Пазар
-    рентгенов апарат за флуороскопия и радиография
-    компютърен томограф
Евпохоспитал ООД - Варна
-    оборудване за операционни зали
-    оборудване за стерилизация
-    рентгенов апарат за радиография
-    компютърен томограф
-    лабораторно оборудване
-    ендоскопско оборудване
-    анестезиологични апарати
-    монитори
-    електроножове
-    хирургичен инструментариум и лапароскоп
Болница Токуда - София
-    операционни маси
-    болнично обзавеждане
-    апарат за ултразвукова диагностика
МБАЛ-Ардино ЕООД – ехокардиограф
и много други...

    Специализирани болници и диспансери:
МДОЗС Д-р М.Марков ЕООД - Варна
–    ендоскопско оборудване
–    анестезиологични апарати
–    монитори
–    система за ултразвукова ендоскопия
МДОЗС Русе ЕООД - дигитален рентгенов апарат за флуороскопия и рентгенография
и много други...

    Много клиенти от групите:
Диагностично консултативни центрове
Центрове за спешна помощ
Медицински центрове
Медицински кабинети и амбулатории
Клинични лаборатории
Ветеринарни клиники и кабинети
Балнео- и SPA хотели и центрове
Козметични центрове и студия
Фармацевтични компании
Други компании
Домове за деца и хосписи
Училища

Поради ограничения обем на интернет-страницата не е възможно публикуване на пълния списък. Молим за извинение тези наши приятели, колеги и клиенти, които не намериха своето име по-горе.