ИСТОРИЯ

 

ЕЛПАК беше основана в началото на 1993 година от Пламен Калайджиев като малка еднолична фирма за сервиз на медицинска техника, допълваща преподавателската му работа в направление Медицинска електроника на катедра Еликтронна техника на Технически университет Варна.

От основаването си ЕЛПАК заложи и утвърждава основните си принципи – безкомпромисен професинализъм и много труд в услуга на клиента, на неговите нужди и потребности.

През годините ЕЛПАК се развиваше плавно с натрупване и реинвестиране на всички свободни ресурси.  Някои моменти от историята на фирмата се запомниха.


1993
Февруари - Създаване на ЕЛПАК като малка фирма за сервиз на медицинска техника
Септември -  Стартира и търговска активност в България с продуктите на 50 чужди производители

1994
Разширяване на търговската активност с продукцията на 100 чуждестранни фирми
Април - Сформиран е екип от шест души – специалисти по медицинска електроника
Юни - Открит е първият офис на ЕЛПАК във Варна – ул. Д-р Иван Богоров № 12

1995
За пазара в България са подготвени за продажба продуктите на 150 чуждестранни фирми
Май - Първо участие със съвсем малък щанд на Булмедика
Ноември - Откриване на втори офис във Варна – Демонстрационна зала на ул. Тодор Икономов № 33

1996
Увеличаване броя на търговските партньори до 200 чуждестранни производители
Август - Откриване на офис в София

1997
Предлагане продукцията на 300 производители
Февруари - Откриване на офис в Пловдив
Април - Първо участие с щанд на Макмедика, Скопие
Ноември - Откриване на офис в Плевен

1998
Предлагане за България продукцията на 400 чуждестранни фирми
Разширяване на екипа до 20 души

1999
Разширяване на асортимента с продукцията на общо 500 чуждестранни фирми
Април - Откриване на офис в Бургас
Август - Откриване на страница в Интернет

2000
Разширяване на екипа до 24 души
Предлагане за България продукцията на 600 чуждестранни фирми

2001
Предлагане за България продукцията на 700 чуждестранни фирми
Ноември - Откриване на нов представителен офис в София
Декември - Преоборудване на сервизен отдел с три автомобила и разкриване на редовни маршрути за сервизно обслужване на територията на цялата страна

2002
Предлагане за България продукцията на 800 чуждестранни фирми
Разширяване на екипа до 32 души
Май - Откриване на офис в Стара Загора
Август - Разширяване и основно обновяване на представителен офис във Варна – ул. Д-р Иван Богоров 12

2003
Предлагане за България продукцията на 1000 чуждестранни фирми
Разширяване на екипа до 37 души
Август - Откриване на офис в Русе
Октомври - Откриване на нов представителен офис в Стара Загора

2006
Октомври - Откриване на нова демонстрационна зала и склад в гр. Варна, бул Владислав, бл. 54.
Предлагане за България продукцията на 1200 чуждестранни фирми

2007
Май - Създаване на първите изнесени сервизни центрове в офиси София и Стара Загора
Разширяване на екипа до 45 души
Предлагане за България продукцията на 1400 чуждестранни фирми

2008
Февруари - Създаване на сервизен център в офис Плевен 
Предлагане за България продукцията на 1600 чуждестранни фирми

2009
Създаване на сервизни центрове в офиси Бургас (септември), Пловдив (март) и Русе (август)
Разширяване на екипа до 50 души
Предлагане за България продукцията на 1800 чуждестранни фирми

2010
Февруари - изграждане на нова сервизна база в гр. Варна
Предлагане за България продукцията на 2000 чуждестранни фирми
Увеличаване на екипа до 60 души